SDI TDI ERDI 中国总部办公室搬迁
  No. 295 登记日 : 2019-01-11 11:44:32  
SDI TDI ERDI 中国总部将于2019年2月份迁址上海

2月份业务处理会有所滞后如果有紧急事情,请与我们联系~

感谢大家的理解与支持!
 
我想说 :  

  +86 021-61138354   hq@sditdierdi.com 上海市 奉贤区 望园南路 1588弄 绿地未来中心 A3 1501~05 收藏夹    
1501~05,Lv Di Wei Lai A3 ,1588Nong, Wangyuan nan Road,
 
  2014 SDI.TDI.ERDI CHINA  All rights reserved Fengxian District, Shanghai China Zip 201400