SDI TDI ERDI 中国总部办公室搬迁
  No. 295 登记日 : 2019-01-11 11:44:32  
SDI TDI ERDI 中国总部将于2019年2月份迁址上海

2月份业务处理会有所滞后如果有紧急事情,请与我们联系~

感谢大家的理解与支持!
 
我想说 :  

  +86 13530310369   hq@sditdierdi.com 深圳市 龙岗区 新世界广场 名门世家 C-4E 收藏夹    
C-4E, Ming Men Shi Jia,New World Plaza,Longgang District,
 
  2014 SDI.TDI.ERDI CHINA  All rights reserved Shenzhen, Guangdong China Zip 518115