SDI TDI ERDI喜迎元旦
  No. 289 : CHN_event_5pls1.jpg 登记日 : 2018-12-30 13:53:49  
SDI TDI ERDI喜迎元旦为感谢广大教练教官,在即将过去的2018年对我们的支持,特做出
买5送1的活动,如果您有兴趣请联系我。
希望各位会员在即将到来的2019年愉快潜水。
谢谢您的支持。
 
我想说 :  

  +86 021-61138354   hq@sditdierdi.com 上海市 奉贤区 望园南路 1588弄 绿地未来中心 A3 1501~05 收藏夹    
1501~05,Lv Di Wei Lai A3 ,1588Nong, Wangyuan nan Road,
 
  2014 SDI.TDI.ERDI CHINA  All rights reserved Fengxian District, Shanghai China Zip 201400