SDI TDI ERDI喜迎元旦
  No. 289 : CHN_event_5pls1.jpg 登记日 : 2018-12-30 13:53:49  
SDI TDI ERDI喜迎元旦为感谢广大教练教官,在即将过去的2018年对我们的支持,特做出
买5送1的活动,如果您有兴趣请联系我。
希望各位会员在即将到来的2019年愉快潜水。
谢谢您的支持。
 
我想说 :  

  +86 13530310369   hq@sditdierdi.com 深圳市 龙岗区 新世界广场 名门世家 C-4E 收藏夹    
C-4E, Ming Men Shi Jia,New World Plaza,Longgang District,
 
  2014 SDI.TDI.ERDI CHINA  All rights reserved Shenzhen, Guangdong China Zip 518115