SDI TDI ERDI 领导等级以上申请须知
  No. 277 登记日 : 2018-09-26 16:16:45  

请各教练/教官提交任何领导等级以上申请材料、
交叉认证申请材料以及年度会员更新表格需通过
邮箱 hq@sditdierdi.com 发送申请资料,
请勿通过公司或个人微信发送任何申请资料,谢谢~


感谢大家的理解与支持!
 
我想说 :  

  +86 13530310369   hq@sditdierdi.com 深圳市 龙岗区 新世界广场 名门世家 C-4E 收藏夹    
C-4E, Ming Men Shi Jia,New World Plaza,Longgang District,
 
  2014 SDI.TDI.ERDI CHINA  All rights reserved Shenzhen, Guangdong China Zip 518115