SDI 壁挂文件夹更改通知
  No. 273 登记日 : 2018-08-27 17:37:12  
SDI 潜水员及领导等级的壁挂文件夹已问世,参考附件。
即日起,将根据购买的PIC或者签发的证书来配套发送相应的壁挂文件夹。
请广大会员留意,谢谢~
 
我想说 :  

  +86 13530310369   hq@sditdierdi.com 深圳市 龙岗区 新世界广场 名门世家 C-4E 收藏夹    
C-4E, Ming Men Shi Jia,New World Plaza,Longgang District,
 
  2014 SDI.TDI.ERDI CHINA  All rights reserved Shenzhen, Guangdong China Zip 518115