TDI水中技术演示视频
  No. 241 登记日 : 2017-04-07 09:32:27  
^^现已将TDI水中技术演示视频上传,请各位点击欣赏。

视频连接:http://v.qq.com/vplus/77efea4f750a89807d8c1a9c4a92e49d/f ol dervideos/1li0001018useoj

感谢大家的支持!

邮箱:hq@sditdierdi.com
咨询电话:+86-15302650369
----------------------------------------------
SDI.TDI.ERDI CHINA/HK/KOREA
 
我想说 :  

  +86 13530310369   hq@sditdierdi.com 深圳市 龙岗区 新世界广场 名门世家 C-4E 收藏夹    
C-4E, Ming Men Shi Jia,New World Plaza,Longgang District,
 
  2014 SDI.TDI.ERDI CHINA  All rights reserved Shenzhen, Guangdong China Zip 518115