SDI TDI ERDI 2018会员更新
  2017.10.1-10.9节假日通知
  2017.09.01 SDI TDI ERDI教练价格表,Hong Kong Instructor Price List
  北京ADEX国际潜水展
  12/15 2017年DRT香港國際潛水暨度假觀光展
  12/18 SDI残障人士潜水教练课程
 
 
  奖学教练宣传海报
  sditdierdi.com 中文主页介绍
   
       

  +86 13530310369   hq@sditdierdi.com 深圳市 龙岗区 新世界广场 名门世家 C-4E 收藏夹    
C-4E, Ming Men Shi Jia,New World Plaza,Longgang District,
 
  2014 SDI.TDI.ERDI CHINA  All rights reserved Shenzhen, Guangdong China Zip 518115